Verslag Fokkersbijeenkomst 2017

Zaterdagmiddag 14 Januari 2017. De eerste Fokkersbijeenkomst van de Labrador Kring Nederland. Wat een enorme opkomst van ruim 40 leden en wat hing er een goede en open sfeer! Compliment aan alle aanwezige leden die onder winterse omstandigheden naar Renswoude zijn gereden om met elkaar over fokkerij en gezondheid in relatie tot ons Verenigingsfokreglement (VFR) te praten.
Na opening van de bijeenkomst door onze voorzitter Peter Roorda nam Jan Willem Verhaag het woord om aan de hand van een presentatie ons fokbeleid door te nemen. Bij elk punt was er ruimte voor vragen en discussie. Duidelijk naar voren kwam dat de aanwezige leden het met elkaar eens waren dat de rasvereniging is er voor de kaders en richtlijnen. De verantwoordelijk in het fokken ligt bij de fokker zelf en de fokker moet de vrijheid krijgen om hierin zijn eigen keuzes te maken.

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten die in het kader van de aanpassing van het VFR besproken zijn:

Lees meer

Convenant NEK

In februari 2016 is door de LKN, NLV en de Raad van Beheer een convenant ondertekend, waarin alle 3 de partijen aangeven dat het fokken met Labradors met een NEK ( Niet Erkende Kleur) niet is toegestaan.De kleuren van de Labrador zijn volgens de rasstandaard geel, chocolate en zwart. Elke andere kleurvariant is uitgesloten voor de fokkerij, en deze honden zullen in Nederland geen stamboom meer krijgen.De kleurvariant genoemd “Silver” die momenteel in toenemende mate populair lijkt te worden, is een kleur welke naar alle waarschijnlijkheid door inkruising van andere rassen zoals de Weimaraner het ras is binnen gekomen. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om nakomelingen van uit de USA geïmporteerde honden.
De zilvergrijze Labrador wordt veroorzaakt door de dubbele aanwezigheid van het recessieve D-allel, dat van bruin “Silver” maakt en van zwart “Blue”.

Lees meer

DNA Verplicht per 1 juni 2014

Op de algemene ledenvergadering van de Raad van Beheer in mei 2012 is er een principebesluit genomen om verplichte DNA-afname en afstammingscontrole voor alle rashondenpups in te voeren. Tijdens de ledenvergadering van November 2013 is het voorstel hiertoe aangenomen.
 
De ingangsdatum van de verplichte DNA Afname en afstammingscontrole is 1 juni 2014. Dat betkent dat bij alle dekaangiften op of na 1 juni 2014 de verplichting geldt. 

Lees meer