• Home
  • Fokkerij
  • Reglementen

Direct naar:
Verenigingsfokreglement (VFR) 
Reglementen Dekreuenlijst
Reglementen Dek- en Geboorteberichten

Verenigingsfokreglement

Het Verenigingsfokreglement (VFR) voor de Labrador Retriever beoogt bij te dragen aan het behartigen van de belangen van ons ras, de Labrador Retriever en is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. Dit VFR geldt voor alle leden van de Labrador Kring Nederland.

Klik hier om naar ons Verenigingsfokreglement te gaan (PDF link) versie 10-2-2018

Advieslijst:
Naast het VFR adviseren wij fokkers om de ouderdieren te laten testen door middel van DNA testen op de afwijkingen EIC (Exercise Induced Collapse) en HNPK (Congenitale Nasale Parakeratosis).
Indien één van de ouderdieren vrij is van deze afwijkingen zullen nakomelingen nooit symptomen van deze afwijkingen vertonen.

Gezondheidseisen:
Alle ouderdieren van de nesten die geplaatst worden op de dek- en/of geboorteberichten van de LKN voldoen aan de eisen voor gezondheid zoals deze zijn vastgelegd in ons Verenigingsfokreglement.
Zowel de pupkoper als ook de fokker zijn verantwoordelijk om na te gaan of alle benodigde papieren, zoals stamboom en gezondheidsuitslagen van beide ouderdieren (onderzoek naar Heupdysplasie/Elleboogdysplasie/geldig ECVO-oogonderzoek en PRA dna uitslag) geldig zijn.
De verantwoordelijkheid voor de gefokte pups ligt te allen tijde bij de fokker van de pups en niet bij het bestuur van de Labrador Kring Nederland.

Sanctiebeleid:
Zoals hierboven vermeld dienen alle leden van de Labrador Kring Nederland zich te houden aan het Verenigingsfokreglement. Alle nesten van aangesloten fokkers zullen gecontroleerd worden. Indien een nest niet voldoet aan de eisen van ons VFR zijn wij genoodzaakt de volgende procedures te volgen:
Eerste overtreding:
- Een officiële waarschuwing
Tweede overtreding:
- Een jaar lang geen gebruik maken van plaatsingen op dekreuenlijst en/of dek- en geboorteberichten.
Derde overtreding:
- Royement van de Labrador Kring Nederland

 

Reglementen Dekreuenlijst
De eigenaar van de reu dient lid te zijn van de LKN. Plaatsing op de dekreuenlijst brengt geen kosten met zich mee.
Om voor plaatsing op de dekreuenlijst van de LKN in aanmerking te komen dient de reu aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 
Gezondheidseisen:
De reu dient te voldoen aan alle gezondheidseisen zoals beschreven in het Verenigings Fokreglement van de LKN.
 
Exterieureisen of Werkdiploma's:
De reu dient minimaal de volgende resultaten te hebben behaald:
2x Zeer Goed showuitslag of
1x Zeer Goed showuitslag en 1x een B diploma op een Orweja proef of een Certificaatdag van een erkende Nederlandse Retrieverclub of
1x Zeer Goed en minimaal de kwalificatie Goed op een FCI erkende veldwedstrijd.

 De reu moet zijn showuitslagen gehaald hebben op:

  • Een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde tentoonstelling
  • een door de RvB erkende rasvereniging georganiseerde Clubmatch
  • of een Clubdag georganiseerd door de LKN

Lidmaatschap:
Alleen reuen die eigendom zijn van leden van de LKN komen in aanmerking voor plaatsing op de dekreuenlijst.
 
Ooguitslag: 
De reueigenaar dient zelf te zorgen voor het opsturen van een geldige ooguitslag van zijn reu. Als de ooguitslag meer dan 6 weken verlopen is, en geen nieuwe is ontvangen door de Commissie Fokkerij en Gezondheid zal de reu van de dekreuenlijst worden verwijderd.

Showuitslagen/Werkdiploma's/ Titels: 
Als de reu, gedurende zijn plaatsing op de dekreuenlijst nieuwe gezondheidsuitslagen, diploma's of Kampioenstitels haalt, dan wordt dit na overlegging van de benodigde papieren, op verzoek van zijn eigenaar bijgewerkt op de dekreuenlijst. 

Verantwoording
De verantwoording voor de gemaakte combinaties ligt altijd bij de fokker en de reu eigenaar. Aan het plaatsen van reuen op de website van de LKN kunnen geen rechten worden ontleend. De mogelijkheid om de reu te plaatsen op de LKN dekreuenlijst moet gezien worden als een service voor reu eigenaren en fokkers.
 
Als je reu voldoet aan deze eisen en je wil hem graag zien op onze dekreuenlijst stuur dan een mail met de benodigde papieren en een goede foto naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Vereist zijn kopieën van stamboom, eigendomsbewijs, HD, ED, geldige Ooguitslag, evt. PRA uitslag en DNA testen. Tevens een kopie van tenminste 2 vereiste show en/of werk uitslagen.
Voor vragen kunt je altijd contact met ons opnemen!

 

Reglementen Dek- en geboorteberichten
Lidmaatschap
Dekberichten en geboren pups waarvan de ouderdieren voldoen aan de daarvoor betreffende eisen kunnen door fokkers worden aangemeld bij de LKN voor vermelding op de website.
Het aanmelden van dekberichten en geboren nesten is kosteloos, en is alleen mogelijk voor leden van de LKN.
 
Per kalenderjaar mogen per fokker maximaal 3 nesten worden aangeboden voor vermelding op de dek- of geboorteberichten.
 
De verantwoordelijkheid voor het fokken van elk nest ligt altijd bij de fokker. Aan het aanbieden van pups op de website van de LKN kunnen geen rechten worden ontleend. De mogelijkheid om de pups te plaatsen op de LKN pupinfo moet gezien worden als een service voor fokkers en potentiele pupkopers. De eigenlijke verkoop van de pups is een zaak tussen de fokker en de pupkoper.
 
Dek- en Geboorteberichten worden pas geplaatst als alle benodigde uitslagen van de ouderdieren binnen zijn bij de Commissie Fokkerij en Gezondheid, en de ouderdieren aan de voorwaarden blijken te voldoen.
 
Om een dekbericht of geboortebericht te kunnen plaatsen dienen beide ouderdieren aan de volgende regels te voldoen:
 
Gezondheid:
Beide ouderdieren dienen te voldoen aan alle gezondheidseisen zoals deze zijn vermeld in het Verenigingsfokreglement.
 
Exterieureisen of Werkdiploma's: 
Beide ouderdieren van een nest moet voor toelating op de dek- of geboorteberichten hebben behaald:
2x Zeer Goed
1x Zeer Goed en 1x een B diploma op een Orweja proef of een Certificaatdag van een erkende Nederlandse Retrieverclub
1x Zeer Goed en minimaal de kwalificatie Goed op een FCI erkende veldwedstrijd

De showuitslagen dienen te worden behaald op:

  • Een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde tentoonstelling
  • een door de RvB erkende rasvereniging georganiseerde Clubmatch
  • of een Clubdag georganiseerd door de LKN

 
Je kunt je dek- of geboortemelding doorgeven via het formulier op de website
Formulier Dekaangifte
Formulier Geboorteaangifte

 

Van beide ouders dienen de stamboom, eigendomsbewijs, HD en ED, geldige ooguitslag en benodigde show en/of werkuitslagen meegestuurd te worden. Tevens van een van beide ouders een PRA-prcd normal uitslag.
Wanneer de reu op onze dekreuenlijst vermeldt staat hoeven deze kopieën niet meegestuurd te worden, dit is al in ons bestand.
 
Indien de pups geboren zijn of allemaal verkocht zijn horen we dit graag.
 
Voor vragen kun je altijd per mail contact opnemen met Sabine via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.